Defensie laat Android-beveiligingstoolkit ontwikkelen

Om veilig te kunnen werken op Android-tablets en smartphones heeft Defensie een speciale beveiligingstoolkit laten ontwikkelen. Veilig betekent in dit geval op het niveau departementaal vertrouwelijk. Informatie wordt bestempeld als ‘Departementaal Vertrouwelijk’ als kennisname van de informatie door niet-gerechtigden kan leiden tot nadeel aan het belang van één of meer ministeries.