ONDERHOUD VAN HET ALARMSYSTEEM

De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat zijn alarmsysteem jaarlijks wordt onderhouden.