Aftrek van de beroepskosten tot 120 %

120 % aftrekbaarEen beveiligd beroepslokaal brengt meer op dan u denkt. Door de beveiliging van uw werkomgeving te verhogen, beperkt u niet alleen het risico op diefstal, inbraak of een overval maar ook de financiële gevolgen ervan. Bovendien creëert u een zorgeloze werksfeer voor u en uw werknemers.
Aarzel niet om gratis advies in te winnen bij één van ons adviseurs. Deze professionals detecteren en analyseren de sterke en zwakke punten van uw beroepslokalen.
Contacteer ons

Voor wie?

Voor zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepen die hun beroepslokalen beveiligen.

Welk voordeel?

De kosten betreffende het leveren van bepaalde diensten inzake beveiliging zijn aftrekbaar, als beroepskosten, tot 120 % . Deze aftrek wordt uitgevoerd voor het jaar waarin deze kosten werden gemaakt of gedragen.

Diensten die recht geven op een fiscale aftrek tot 120 %

  • abonnementskosten voor de aansluiting op een vergunde alarmcentrale;
  • kosten voor het beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming voor beveiligd transport (ophalen van plofkoffers);
  • kosten voor het gezamenlijk beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming door een groep ondernemingen (consortiumbewaking).

Wat moet u doen?

U kunt een verhoogde fiscale aftrek verkrijgen voor de kosten die effectief betaald zijn tijdens het belastbaar tijdperk. U zult dus, onder uw beroepskosten, 120 % van de uitgaven betaald in 2016 betreffende deze diensten, moeten vermelden in uw belastingaangifte (aanslagjaar 2017), die u zult ontvangen in de loop van het eerste semester van 2017.

Wettelijke regelgeving Investeringsaftrek in beveiliging :

De lijst met mogelijke investeringen op vlak van beveiliging alsook de hierop betrekking hebbende kwaliteitsvoorwaarden, worden opgenomen in het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek (Belgisch Staatsblad, 30.08.2007)
Aftrek van de beroepskosten tot 120 % :Art. 54: In het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt een artikel 64ter ingevoegd

 

bron: https://www.besafe.be/ondernemers/aftrek-van-beroepskosten-tot-120