Hoe groot is de kans op inbraken en waterschade aan uw huis?

Op dit handige link kunt u zien in welk gemeente het vaakst wordt ingebroken of hoe groot de kans is op waterschade.

 

Heeft u verhuisplannen, en wilt u even nachecken hoe gevoelig de buurt is voor een inbraak? Of bang van waterschade? U kunt het allemaal precies zien op givedataback.axa . Gemiddelde inbraken, vaak waterschade voorvallen, gemiddelde kostprijs van zo’n schadegeval en de gevoeligste maanden…

 

Klant of niet-klant van het verzekeringsmaatschappij AXA, iedereen heeft recht en toegang tot de analyse van de schadegegevens uit hun klantenbestand i.v.m. waterschade en inbraken over 6 Europese landen waaronder ook België.

 

Het nut van de databank is natuurlijk preventie! Dankzij deze anonieme transparantie van onze gegevens kan iedereen het risiconiveau achterhalen van zijn of haar (toekomstige) wijk of woning. Het is de bedoeling van AXA om advies te geven over de bescherming, aansluitend is er ook preventietips opgesteld.

 

In de toekomst zal deze platform nog uitgebreid word met onterendere, hagelschade, overstromingen,… . Gebruikers kunnen actief de databank aanvullen en tips meedelen via de website of sociale media.

 

Nuttig vind RAMCOM security, vooral om inbraken te doen dalen door preventief maatregelen te nemen. Het is namelijk bewezen dat het bewust zijn van alle risico’s zijn vruchten afwerpt tegen inbraak.

 

Neem contact op met onze adviseurs voor een risico analyse en een vrijblijvend offerteaanvraag via ons www.ramcom.be of door te mailen naar info@ramcom.be

 

WEDSTRIJD WINNAAR

Wij doen ook online ons uiterst best om onze klanten te verwennen. Zo mogen wij dit maand een leuke cadeau weggeven. U kunt deelnemen aan actieve wedstrijden op de Facebook pagina van Ramcom security.

Nu is het tijd om ons winnaar eruit te kiezen…

 

De winnaar die we mogen feliciteren is Fredy Bracke! U kunt een berichtje sturen op onze facebook.

De wifi camera C35 van Dalhua is een uitstekende camera die bedoeld is voor binnengebruik over internet. Gemakkelijk te installeren via QR code en te gebruiken via app. Met de talloze mogelijkheden van deze camera bent u 24/7 beschermd. Voor meer informatie kunt u ons altijd mailen op info@ramcom.be .

 

Geen geluk dit keer? Geen reden om u glimlach te doen verdwijnen. Binnenkort kunt u weer kans maken op een leuke cadeau. Hou zeker onze facebook pagina in de gaten voor de laatste nieuwtjes en aanbiedingen, Ramcom Security.

 

Rookmelders : LEVENSBELANGRIJK

Aantal sterfte ’s blijft hoog bij een woningbrand, omdat ze niet wakker wakker worden door de rookontwikkeling. En dat te bedenken door dat de veiligheid aanzienlijk kan verhoogd worden met rookmelders. En dat voor slechts enkele euro’s !

De overheid benadrukt het belang van branddetectiesystemen en wilt de percentage van 43% opkrikken door rookmelders tegen 2020 te verplichten in alle woningen in Vlaanderen. Ramcom Security vindt dat een goede zaak!

Er is een groot assortiment aan rookdetectors.
Zoals een optische detector reageert als er een lichtstraal wordt onderbroken door rook, een thermische detector reageert op temperatuur wijziging en ionische bewaakt over de luchtsamenstelling.

Daarbij kiest u beter voor een erkende installateur voor een correcte plaatsing van een brandmeldingssysteem voor een goed veiligheidsgevoel.

Met ons uitgebreide gamma en ervaring in branddetectie kunt u rekenen op een brandbeveiliging ivoor elke gebouw op maat die u naar kunt bedenken.

Voor vragen of informatie kunt u ons beveiligingsadviseur contacteren op info@ramcom.be . Wij helpen u graag verder.

Belangrijk! CO-melders en rookmelders zijn verschillende toestellen die met elkaar niet mag vervangen. Zoals een CO-melder geen rook detecteert, detecteert een rookmelder geen CO. Voor meer uitleg omtrent CO-melders en rookdetectors kunt u ons ten allen tijde contacteren.

 

Aftrek van de beroepskosten tot 120 %

120 % aftrekbaarEen beveiligd beroepslokaal brengt meer op dan u denkt. Door de beveiliging van uw werkomgeving te verhogen, beperkt u niet alleen het risico op diefstal, inbraak of een overval maar ook de financiële gevolgen ervan. Bovendien creëert u een zorgeloze werksfeer voor u en uw werknemers.
Aarzel niet om gratis advies in te winnen bij één van ons adviseurs. Deze professionals detecteren en analyseren de sterke en zwakke punten van uw beroepslokalen.
Contacteer ons

Voor wie?

Voor zelfstandigen, KMO’s en vrije beroepen die hun beroepslokalen beveiligen.

Welk voordeel?

De kosten betreffende het leveren van bepaalde diensten inzake beveiliging zijn aftrekbaar, als beroepskosten, tot 120 % . Deze aftrek wordt uitgevoerd voor het jaar waarin deze kosten werden gemaakt of gedragen.

Diensten die recht geven op een fiscale aftrek tot 120 %

  • abonnementskosten voor de aansluiting op een vergunde alarmcentrale;
  • kosten voor het beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming voor beveiligd transport (ophalen van plofkoffers);
  • kosten voor het gezamenlijk beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming door een groep ondernemingen (consortiumbewaking).

Wat moet u doen?

U kunt een verhoogde fiscale aftrek verkrijgen voor de kosten die effectief betaald zijn tijdens het belastbaar tijdperk. U zult dus, onder uw beroepskosten, 120 % van de uitgaven betaald in 2016 betreffende deze diensten, moeten vermelden in uw belastingaangifte (aanslagjaar 2017), die u zult ontvangen in de loop van het eerste semester van 2017.

Wettelijke regelgeving Investeringsaftrek in beveiliging :

De lijst met mogelijke investeringen op vlak van beveiliging alsook de hierop betrekking hebbende kwaliteitsvoorwaarden, worden opgenomen in het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek (Belgisch Staatsblad, 30.08.2007)
Aftrek van de beroepskosten tot 120 % :Art. 54: In het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt een artikel 64ter ingevoegd

 

bron: https://www.besafe.be/ondernemers/aftrek-van-beroepskosten-tot-120

 

6% op renovatiewerken? Woning moet ouder zijn dan 10 jaar

Ramcom-Security-Blog

Ramcom-Security-Blog

Het gunsttarief van 6% BTW op renovatiewerken voor particuliere woningen ouder dan vijf jaar, is sinds 1 januari 2016 gewijzigd naar woningen ouder dan tien jaar. Renovatiewerken is een breed begrip waaronder ook het plaatsen van een alarmsysteem, bewakingscamera, brandbeveiliging, toegangscontrole valt. Voorwaarde voor het verlaagd BTW-tarief is uiteraard wel dat het gaat om een particuliere woning en dat de werken worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer.

Voor heel wat particulieren scheelde het een serieuze slok op de borrel: slechts 6% BTW op alle mogelijke renovatiewerken aan hun woning – uitgevoerd door een geregistreerde aannemer – wanneer de woning ouder is dan 5 jaar.

Door de verhoging van de ‘leeftijdsgrens’ naar tien jaar vallen heel wat woningen tijdelijk uit de boot en betaalt de opdrachtgever het standaardtarief van 21% BTW. De verhoging ging in op 1 januari 2016.

Alarm of beveiliging?

Ook in bestaande woningen is het perfect mogelijk om een alarmsysteem, camerabewaking, brandbeveiliging of toegangscontrole in te bouwen.

Wanneer je de werken laat uitvoeren door een erkende aannemer zoals Ramcom Security én je woning is ouder dan 10 jaar, dan geniet je nog steeds van het verlaagde BTW-tarief van 6%. Deze werken vallen dus absoluut onder de noemer renovatiewerken.

Overgangsmaatregelen

De wetgever voorzag wel nog enkele overgangsmaatregelen voor woningen tussen 5 en 10 jaar. Eén van de voorwaarden is dat de aannemingsovereenkomst gesloten moest zijn voor 31 december 2015. Hiervan moest je een kopie bezorgen aan het BTW-controlekantoor.

Meer weten over de mogelijkheden van de 6%-regeling voor de installatie van een alarminstallatie, camerabewaking, brandbeveiliging of toegangscontrole? Contacteer Ramcom Security.

 

SECURITY ESSEN 2016 RAMCOM SECURITY

Gisteren zijn wij  er op geweest voor de derde maal bij Security Essen. Het was niet alleen zeer leeriijk maar ook dolle pret gehad met de 3d bril (second live)

 
© Copyright 2016 Beveiliging - Software - IT - Telecom Ramcom. All Rights Reserved. Privacy policy